Filtr przeciwpyłkowy
Zadaniem filtra przeciwpyłkowego jest oczyszczenie powietrza dostarczanego do wnętrza kabiny samochodu poprzez układ wentylacji.

Kliknij