Klienci Indywidualni

tutaj

KREDYT 50/50 ZERO KOSZTÓW

JAK TO DZIAŁA:

 • Wybierasz wersję nowego Hyundaia i30 lub KONA
 • Wpłacasz 50% ceny pojazdu
 • Podpisujesz umowę kredytową z 0% oprocentowania
  i 0% prowizji w salonie Hyundai
 • Jeździsz samochodem nie płacąc rat przez 12 miesięcy
 • Po 12 miesiącach możesz zakończyć
  umowę kredytową na 2 sposoby:

  • Możesz sam spłacić jednorazowo pozostałe 50% wartości auta bez żadnych odsetek i prowizji,
  • Możesz też rozłożyć wartość kredytu
   na płatności miesięczne
 • To Ty sam podejmujesz decyzję
  o sposobie zakończenia umowy
 • RRSO 0%

Modele dostępne w promocji:
Hyundai i30 i KONA

Poznaj prawdziwe zero kosztów

 

 

KREDYT Z GWARANCJĄ ODKUPU DEALERA

JAK TO DZIAŁA:

 • Wybierasz wersję nowego Hyundai’a
 • Wpłata własna od 0 do 30% ceny pojazdu (wybierając opcję 0% możesz nic nie wpłacać)
 • Wybierasz średni roczny przebieg, który odpowiada Twoim potrzebom: 10 000 km / rok lub 20 000 km / rok
 • Podpisujesz umowę kredytową z gwarancją odkupu przez Dealera w 36 lub 48 m-cu
 • Wartość odkupu pokrywa ratę balonową w 36 lub 48 miesiącu, określoną w umowie kredytowej
 • Jeździsz samochodem płacąc niskie raty przez 36 lub 48 miesięcy
 • Umowę kredytową możesz zakończyć na 3 sposoby:
  • Zwracasz pojazd do Dealera, Dealer spłaca ostatnią ratę w 36 lub 48 miesiącu umowy w ramach gwarancji odkupu pojazdu,
  • Możesz sam spłacić jednorazowo pozostałą kwotę kredytu w 36 lub 48 miesiącu,
  • Możesz też rozłożyć ostatnią ratę (balonową) na płatności miesięczne (te same, które dotychczas płaciłeś, by nie obciążać Twojego budżetu)
 • To Ty sam podejmujesz decyzję o sposobie zakończenia umowy

Modele dostępne w promocji:
Rocznik 2018: i10, i20, Kona, i30, Elantra, Tucson, rocznik 2017: i10, i20, Kona, i30

 

 

KREDYT 50/50

JAK TO DZIAŁA:

 • Wpłacasz 50% początkowej ceny pojazdu
 • Podpisujesz umowę kredytową z 0% oprocentowania (RRSO 2,53%) na czas 12 miesięcy
 • Po 12 miesiącach wpłacasz resztę wartości kredytu

Modele dostępne w promocji:
i10, i20, i20 Active, ix20, Elantra, Tucson

 

 

KREDYT 3X33

JAK TO DZIAŁA:

 • Wpłacasz 33,4% ceny pojazdu
 • Podpisujesz umowę kredytową z 0% oprocentowania (RRSO  5,27%) na czas 24miesięcy
 • II wpłata uiszczasz w 12-tym miesiącu umowy
 • III wpłata uiszczasz w 24-tym miesiącu umowy

Modele dostępne w promocji:
i10, i20, i20 Active, ix20, i30, Elantra, KONA, Tucson

 

 

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Szeroki wybór propozycji finansowych w dowolnie wybranej formule,
 • Szybkość (decyzja kredytowa nawet w 30 minut pod warunkiem, że klient wraz z wnioskiem przedstawi kompletne dokumenty potrzebne do wydania decyzji kredytowej)
 • Wygoda (dostępność usługi w salonach Hyundai, minimum formalności)
 • Promocyjne finansowanie dla nowych samochodów nie wyklucza możliwości
  skorzystania z innych promocji Hyundai,
 • Szeroka gama modeli objętych promocyjnym finansowaniem.

 

PROCES KREDYTOWANIA W HYUNDAI FINANCE

 • Złożenie wniosku o kredyt u Dealera
 • Podjęcie przez bank decyzji kredytowej – do 30 minut
 • Rejestracja pojazdu
 • Ubezpieczenie pojazdu i podpisanie umowy o kredyt u Dealera
 • Uruchomienie kredytu i odbiór samochodu

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty oraz prawo jazdy
 • Dokumenty potwierdzające dochody 

Dochody z tytułu umowy o pracę
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub wyciągi z ROR za 3 ostatnie miesiące, na który wpływa wynagrodzenie za pracę

Dochody z tytułu emerytury
wyciąg z ROR za ostatni miesiąc, na który wpływa świadczenie lub ostatni odcinek przekazu emerytury

Dochody z tytułu renty

Jeden z dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu renty, lub
 • Zaświadczenie potwierdzające przyznanie renty, lub
 • Legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub
 • Orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty

Dochody z innych tytułów

 • Działalność gospodarcza / rolnicza
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Kontrakty
 • Renta na czas określony
 • Świadczenia emerytalne / rentowe z zagranicy
 • Umowy o dzieło / zlecenia
 • Wynajem lokali
 • Dywidendy
 • Inne

  

KREDYT 50/50 ZERO KOSZTÓW

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 50/50 Total 0% wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 34 950 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 34 950 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 05 marca 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 69 900 zł, z wpłatą własną 34 950 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

KREDYT Z GWARANCJĄ ODKUPU DEALERA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt Easy Move On wynosi 6,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 59 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 74 595,10 zł, oprocentowanie stałe 5,39%, całkowity koszt kredytu 15 595,10 zł (w tym: prowizja 2 478 zł, odsetki 13 117,10 zł), 87 miesięcznych rat: 86 rat równych w wysokości 857,42 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 856,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18 października 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 76 200 zł, z wpłatą własną 17 200 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczenia kredytowanego pojazdu pod warunkiem zawieszającym.

KREDYT 50/50 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 50/50 wynosi 2,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 27 250 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 28 203,75 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 953,75 zł (w tym: prowizja 953,75 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 5 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 54 500 zł, z wpłatą własną 27 250 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

KREDYT 3x33

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 3x33 wynosi 5,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 48 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 52 320 zł (płatna w dwóch równych ratach rocznych w wysokości 26 160 zł w 12. oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 4 320z ł (w tym: prowizja 4 320 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 5 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 72 200 zł, z wpłatą własną 24 200 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

 

Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Hyundai Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi, na podstawie odrębnego porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o., będącym pośrednikiem kredytowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.