Ubezpieczenia
od utraty stałych
źródeł dochodów
i na życie.

Pełna ochrona
dla Ciebie.

Ubezpieczenie od utraty stałych źródeł dochodów

Teraz na rok gratis przy zakupie samochodu Hyundai
z finansowaniem Hyundai Finance.

Hyundai udostępnia możliwość skorzystania z ubezpieczenia
od utraty stałych źródeł dochodów u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

Ubezpieczenie od utraty stałych źródeł dochodów jest produktem dostarczanym
przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Ubezpieczenie, które chroni klienta przed trudnościami ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu lub leasingu spowodowanych utratą stałych źródeł dochodów, hospitalizacją lub utratą życia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Utrata stałych źródeł dochodów: rozwiązanie umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub zamknięcie działalności gospodarczej
 • Hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Utrata życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Składka pobierana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności, najpóźniej w dniu rozpoczęcia ochrony

Teraz na rok gratis przy zakupie samochodu Hyundai z finansowaniem Hyundai Finance.

Ubezpieczenie na życie

Hyundai Finance udostępnia możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie u Autoryzowanych Dealerów Hyundai.

Ubezpieczenie na życie jest produktem dostarczanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. oraz Cardif - Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce. 

Ubezpieczenie, które chroni klienta przed trudnościami ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki lub  leasingu spowodowanych chorobą lub utratą życia i pomaga spłacić zobowiązanie finansowe w ramach umowy finansowania.

Zakres propozycji:

 • Dostępne są trzy pakiety ubezpieczeń

  dla kredytu samochodowego:
  • Pakiet PODSTAWOWY (utrata życia)
  • Pakiet ROZSZERZONY (utrata życia i poważne zachorowanie)
  • Pakiet OPTYMALNY (utrata życia, utrata życia NNW, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy, pobyt w szpitalu)

  dla leasingu:
  • Pakiet PODSTAWOWY (utrata życia)
  • Pakiet ROZSZERZONY (utrata życia i poważne zachorowanie)
  • Pakiet MAKSYMALNY (utrata życia, utrata życia NNW, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy)

 • Ochrona trwa do 75 roku życia ubezpieczonego.
 • Składka pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres ubezpieczenia i jest rozłożona na okres trwania umowy finansowania.
Salon Online Salon Online Dowiedz się więcej