Klienci Indywidualni

tutaj

 

Kredyty hyundai finance

Poznaj promocyjną ofertę Hyundai Finance dla klientów indywidualnych.

 

KREDYT 50/50

JAK TO DZIAŁA:

 • Wpłata początkowa 50% ceny pojazdu
 • Oprocentowanie kredytu 0% (RRSO 2,53%)
 • Okres kredytowania trwa 12 miesięcy
 • Reszta wartości kredytu w 12-tym miesiącu umowy

Modele dostępne w promocji:
i10, i20, i20 Active, ix20, i30, i40, Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe

 

 

KREDYT 3X33

JAK TO DZIAŁA:

 • Wpłata początkowa 33,4% ceny pojazdu
 • Oprocentowanie kredytu 0% (RRSO 5,27%) 
 • Okres kredytowania trwa 24 miesiące
 • II wpłata w 12-tym miesiącu umowy
 • III wpłata w 24-tym miesiącu umowy

Modele dostępne w promocji:
i10, i20, i20 Active, ix20, i30, i40, Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe

 

 

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

 • Szeroki wybór propozycji finansowych w dowolnie wybranej formule,
 • Szybkość (decyzja kredytowa nawet w 30 minut pod warunkiem, że klient wraz z wnioskiem przedstawi kompletne dokumenty potrzebne do wydania decyzji kredytowej)
 • Wygoda (dostępność usługi w salonach Hyundai, minimum formalności)
 • Promocyjne finansowanie dla nowych samochodów nie wyklucza możliwości
  skorzystania z innych promocji Hyundai,
 • Szeroka gama modeli objętych promocyjnym finansowaniem.

 

PROCES KREDYTOWANIA W HYUNDAI FINANCE

 • Złożenie wniosku o kredyt u Dealera
 • Podjęcie przez bank decyzji kredytowej – do 30 minut
 • Rejestracja pojazdu
 • Ubezpieczenie pojazdu i podpisanie umowy o kredyt u Dealera
 • Uruchomienie kredytu i odbiór samochodu

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty oraz prawo jazdy
 • Dokumenty potwierdzające dochody 

Dochody z tytułu umowy o pracę
zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub wyciągi z ROR za 3 ostatnie miesiące, na który wpływa wynagrodzenie za pracę

Dochody z tytułu emerytury
wyciąg z ROR za ostatni miesiąc, na który wpływa świadczenie lub ostatni odcinek przekazu emerytury

Dochody z tytułu renty

Jeden z dokumentów:

 • Decyzja o przyznaniu renty, lub
 • Zaświadczenie potwierdzające przyznanie renty, lub
 • Legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub
 • Orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty

Dochody z innych tytułów

 • Działalność gospodarcza / rolnicza
 • Umowa o pracę na czas określony
 • Kontrakty
 • Renta na czas określony
 • Świadczenia emerytalne / rentowe z zagranicy
 • Umowy o dzieło / zlecenia
 • Wynajem lokali
 • Dywidendy
 • Inne

 

Kredyt  50/50 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 50/50 wynosi 2,79%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 27 250 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 28 203,75 zł (płatna jednorazowo w 12. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 953,75 zł (w tym: prowizja 953,75 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 5 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 54 500 zł, z wpłatą własną 27 250 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

Kredyt  3x33

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt 3x33 wynosi 5,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 48 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 52 320 zł (płatna w dwóch równych ratach rocznych w wysokości 26 160 zł w 12. oraz 24. miesiącu obowiązywania umowy kredytowej), oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 4 320z ł (w tym: prowizja 4 320 zł, odsetki 0 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 5 czerwca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 72 200 zł, z wpłatą własną 24 200 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

 

Do uzyskania kredytów na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Hyundai Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi, na podstawie odrębnego porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o.o., będącym pośrednikiem kredytowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.